องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (ทบทวนแผน2561-2564) [ 19 เม.ย. 2565 ]69
2 แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (ทบทวนแผน2561-2564) เนื้อหา [ 19 เม.ย. 2565 ]73
3 แผนที่ยุทธศาตร์การพัฒนา [ 17 ธ.ค. 2562 ]306
4 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป [ 17 ธ.ค. 2562 ]1024
5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนา [ 17 ธ.ค. 2562 ]279
6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 17 ธ.ค. 2562 ]286
7 ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 17 ธ.ค. 2562 ]274