องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบ 6 แรก [ 15 ก.ค. 2563 ]90
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการต่อต้านก่ารทุจริตและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล [ 26 ธ.ค. 2562 ]90
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 23 พ.ย. 2561 ]268