องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 17 ส.ค. 2564 ]89
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่1 [ 17 ส.ค. 2564 ]90
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่2 [ 17 ส.ค. 2564 ]88
4 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2661-พ.ศ.2565) [ 17 ธ.ค. 2562 ]321
5 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ (แผนพัฒนาตำบล 5 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 17 ธ.ค. 2562 ]295
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) [ 20 ต.ค. 2560 ]498
7 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป [ 20 ต.ค. 2560 ]464