องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.65 (แบบ สขร 1) [ 6 ต.ค. 2565 ]1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.65 (แบบ สขร 1) [ 2 ก.ย. 2565 ]14
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.65 (แบบ สขร 1) [ 4 ส.ค. 2565 ]25
4 ประกาศผูชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2565- เดือน มิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]29
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.65 (แบบ สขร 1) [ 11 ก.ค. 2565 ]30
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.65 (แบบ สขร 1) [ 2 มิ.ย. 2565 ]55
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.65 (แบบ สขร 1) [ 3 พ.ค. 2565 ]58
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565- มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]76
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]79
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]115
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564- ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]121
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]125
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]122
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]128
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]68
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564- กันยายน 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]124
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน กันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]123
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]115
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)เดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]122
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564- มิถุนายน 2564 [ 7 ก.ค. 2564 ]123
 
หน้า 1|2