องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (ทบทวนแผน2561-2564) [ 19 เม.ย. 2565 ]68
2 แผนยุทธศาสตร์พัฒนา (ทบทวนแผน2561-2564) [ 19 เม.ย. 2565 ]66
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 17 ส.ค. 2564 ]87
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่1 [ 17 ส.ค. 2564 ]86
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่2 [ 17 ส.ค. 2564 ]81