องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]44
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 10 พ.ค. 2565 ]63
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 เม.ย. 2565 ]61
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดอนหว่าน [ 19 เม.ย. 2565 ]63
5 ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.ดอนหว่าน [ 19 เม.ย. 2565 ]66
6 หลักเกณณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 เม.ย. 2565 ]60
7 หลักเกณณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 เม.ย. 2565 ]57
8 หลักเกณณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 เม.ย. 2565 ]61
9 หลักเกณณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 เม.ย. 2565 ]62
10 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 18 เม.ย. 2565 ]72
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ที่ 102/2563 เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 13 เม.ย. 2563 ]281
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [ 12 ธ.ค. 2562 ]279
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]271
14 รายงานผลการบริหารและผลการพัฒนาทรัพยยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]273
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]259