องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 27 ต.ค. 2563 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2563 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]9
4 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]14
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 [ 15 ก.ค. 2563 ]28
6 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2563 ]77
7 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือถอนเงินหลักประกันสัญญา [ 9 ม.ค. 2563 ]85
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดอนหว่าน [ 9 ม.ค. 2563 ]70
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดอนหว่าน [ 9 ม.ค. 2563 ]65
10 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้ทันภายในกำหนดเวลา พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]199
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [ 29 ต.ค. 2561 ]220
12 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพันักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 ต.ค. 2561 ]230
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]277
14 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2561 ]225
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2560 ]223
16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2560 ]189
17 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]214