องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(หัวหน้าสำนักปลัด) [ 8 มี.ค. 2564 ]24
2 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ) [ 8 มี.ค. 2564 ]25
3 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒานาประชาธิปไตย [ 4 มี.ค. 2564 ]25
4 ประกาศ นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในเทศกาลต่างๆ [ 21 ม.ค. 2564 ]44
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]27
6 จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่ [ 27 ต.ค. 2563 ]67
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2563 ]76
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]76
9 เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]80
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 [ 15 ก.ค. 2563 ]88
11 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 29 ม.ค. 2563 ]144
12 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือถอนเงินหลักประกันสัญญา [ 9 ม.ค. 2563 ]155
13 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดอนหว่าน [ 9 ม.ค. 2563 ]138
14 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ดอนหว่าน [ 9 ม.ค. 2563 ]131
15 แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้ทันภายในกำหนดเวลา พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]266
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [ 29 ต.ค. 2561 ]296
17 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพันักงานจ้างตามภารกิจ [ 5 ต.ค. 2561 ]416
18 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]351
19 รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา [ 22 มิ.ย. 2561 ]435
20 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง [ 29 ธ.ค. 2560 ]294
 
หน้า 1|2