องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ต.ค. 2565 ]5
2 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน [ 27 ก.ย. 2565 ]10
3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]31
4 ระเบียบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 19 ส.ค. 2565 ]35
5 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 19 ส.ค. 2565 ]38
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 21 ก.ค. 2565 ]63
7 การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร. [ 12 ก.ค. 2565 ]43
8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]59
9 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]52
10 ประกาศระเบียบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]68
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]68
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.ดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]86
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]87
14 รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]84
15 การนำ No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ [ 19 เม.ย. 2565 ]89
16 การมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการ สปสช. [ 19 เม.ย. 2565 ]90
17 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 19 เม.ย. 2565 ]83
18 การแถลงนโยบายผู้บริหาร [ 18 เม.ย. 2565 ]81
19 การร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ดอนหว่าน [ 18 เม.ย. 2565 ]98
20 โครงการ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]84
 
หน้า 1|2|3