องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 
  โครงการ ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมทองม้วน
      

โครงการ ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมทองม้วน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเพื่อพัฒนายกระดับอาชีพ ส่งเสริมรายไ...

  โครงการ การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนหว่า...
      

การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนหว่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเสริมสร้างชีวิตของตน...

  โครงการ การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนหว่า...
      

การพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนหว่าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเสริมสร้างชีวิตของตน...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
สรุปเข้าใจง่าย"โควิด-19"การแพร่ระบาด ระลอกใหม่

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560