องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ COVID19
      

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค...

  โครงการเเข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี...
      

โครงการเเข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

อ...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปี 256...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เรื่องที่ควรรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560