วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เหมาบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโดมครอบสนามหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหว่าน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง ) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (รถตู้) ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น Buddyหมายเลขทะเบียน ๑ฝ ? ๑๙๓๔ กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก หลังคาทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการ อปพร. พร้อมเครื่องหมาย) จำนวน 47 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง