องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

75 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 043-900071 โทรสาร 043-900072
E- mail: admin@donwan.go.th,donwan.mhk.gmail.com
 Web Site : WWW.DONWAN.GO.TH

แผนที่ตั้งอบต.