องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนหว่านแยกจากตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคามเมื่อปี พ.ศ.2486 มี 13 หมู่บ้าน และต่อมาในปี 2534 ได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลบัวค้อ มี 10 หมู่บ้าน และตำบลดอนหว่าน มี 9 หมู่บ้าน ปัจจุบันกำนันชื่อ นายสมจิตร เกตมาลา

 

 

                                            4nonymousR44Z