องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


พิธีมอบชุด อปพร.อบต.ดอนหว่าน


นายก:อบต.ดอนหว่าน เป็นประธาน พิธีมอบชุด อปพร.อบต.ดอนหว่าน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน #นายทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน เป็นประธาน พิธี เปิดและมอบชุด อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ซึ่งมี #นายนิรันดร์ เดชบุรัมย์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี จากนั้น ประธานในพิธี #นายกทรงฤทธิ์ อะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ได้กล่าวพบปะ แสดงความยินดี กับ สมาชิก อปพร. ตำบลดอนหว่านทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ได้รับชุด อปพร.ใหม่ พร้อมเป็นประธาน มอบชุดให้สมาชิก อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 42 นาย เสร็จแล้ว ร่วมถ่ายภาพกับ สมาชิก อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเข้าแถวหน้าธงชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม จากนั้น สมาชิก อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)แต่ละนาย ได้ถ่ายภาพ เพื่อทำบัตรสมาชิก ภาษาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำตัวเอง

2022-09-21
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-22
2022-08-15
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-26