องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ประจำปีงบประมาณ 2565


การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดดอกไม้จันทน์

เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพสำหรับ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน

2022-09-21
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-24
2022-08-22
2022-08-15
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-26