องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงาชาติทุกวันจันทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน  นำโดย นายสถิตย์  แท่นทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน นำพนักงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหว่าน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏฺิญาณ ในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15