องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน 

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ 2563 ณ องค์การบริการส่วนตำบลดอนหว่าน

องค์การบริการส่วนตำบลดอนหว่าน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมเเละสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเอง และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ได้เเสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถเเละความสนใจ

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15