องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ประจำปี 2562


โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน ประจำปี 2562

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านได้จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมประกวด กระทงสวยงาม   ประกวดหนูน้อยน่ารัก  และ ประกวดนางนพมาศ

และมีการเเสดง ของทั้ง  9 หมู่บ้าน

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15