องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.donwan.go.th
 
 
 


กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่


"ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่" อำเภอเมืองมหาสารคาม  เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 อำเภอเมืองมหาสารคาม บูรณาการ ร่วมกับกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จัดกิจกรรม โครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่" ประจำปี พ.ศ.2562 เวลา 07:00 น. - 12:00 น. ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองหล่ม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เวลา 07:00 น. นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อม นางศิริรัตน์ คำภูแก้ว รองนายกเหล่ากาชาดมหาสารคาม นำผู้ร่วมกิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร บนศาลาวัดศรีบุญเรือง บ้านหนองหล่ม และได้เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ผู้ดำเนินพิธี ทางสงฆ์ อาราธนาศีล ต่อไป... พระอาจารย์ถาวร ถาวโร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง บ้านหนองหล่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์สามเณร ให้ศีลให้พรญาติโยมที่มาร่วมในพิธี หลังจากนั้น ผู้ดำเนินพิธีทางสงฆ์ กล่าวคำถวายสังฆทานเสร็จแล้ว นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม เสร็จแล้ว พระสงฆ์ อนุโมทนาให้ศีลให้พร ก็เป็นอันเสร็จพิธีฝ่ายสงฆ์ หลังจากนั้น ได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ต่อจากพระคุณเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล
เวลา 09:00 น. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่จัดกิจกรรม โดยมี นายศราวุธ พันชมพู ผู้ใหญ่บ้านหนองหล่ม หมู่ 3 ได้กล่าวต้อนรับ สรุปข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ปัญหาและความต้องการของพื้นที่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) รายงานผลการดำเนินงาน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้พบปะรับฟังปัญหา และแจ้งข้อราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ชี้แจงข้อราชการ และการบริการต่างๆ ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ให้บริการประชาชน ตามโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่" (ควบคู่กับกิจกรรมจิตอาสา)
เวลา 10:00 น. ผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมกันหน้าเวที ประดิษฐาน โต๊ะหมู่บูชา พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดกรวย กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และนำประชาชน จิตอาสา กล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้น นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และนำข้าราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาด พัฒนาพื้นที่ ในจุดที่กำหนด

2020-08-20
2020-08-14
2020-03-12
2020-03-01
2020-02-18
2020-01-11
2019-12-04
2019-11-11
2019-06-18
2019-05-15